Zuidelijk Veghel is de verzamelnaam van de wijken Veghel Zuid, De Scheifelaar en Veghels Buiten, in het mooie Brabantse dorp Veghel. Per 1 januari 2023 nemen we ook de wijk De Leest op in onze wijkraad. Omdat de naam Wijkraad Veghel Zuid niet meer de lading dekt, noemen we onszelf per 1 januari 2023 "Wijkraad Zuidelijk Veghel". Op deze pagina leest u de ontwikkelingen die bovengenoemde wijken aangaan.

 

Uitnodiging vrijheidsmaaltijd 5 mei 2023

Vrijdag 5 mei van 17:00 uur tot 18:30 uur wordt voor de tweede keer de Vrijheidsmaaltijd in gemeente Meierijstad georganiseerd. Wij als Wijkraad Zuidelijk Veghel doen hieraan mee in alle 4 'onze' wijken, op de volgende locaties:

Lees meer »

Stimuleringslening duurzaamheid voor inwoners

Weet u dat u als woningeigenaar een lening met voordelige rente kunt aanvragen bij de gemeente voor het verduurzamen van uw woning en tuin? Ook ondernemers in de gemeente kunnen een lening aanvragen om hun bedrijfsgebouwen en -perceel te verduurzamen. Op 6 april jl. besloot de gemeenteraad deze lening uit te breiden waardoor er nog meer maatregelen met de stimuleringslening duurzaamheid genomen kunnen worden.

Lees meer »

Uitnodiging Energie en Bespaarcafé, maandagavond 8 mei

Het leven is de afgelopen tijd flink duurder geworden. Zeker door de hoge energieprijzen. Waarschijnlijk heeft u al maatregelen genomen, maar misschien kan er nog wat anders. Daar willen wij u graag mee helpen. Samen kijken naar mogelijkheden waarop nog energie te besparen is en welke voorzieningen er verder nog zijn om geld te besparen.

Lees meer »

Opschoondagen 2023

Woensdag 15 maart a.s. organiseert Gemeente Meierijstad weer haar jaarlijkse Opschoondag. Wijkraad Zuidelijk Veghel heeft hierop gereageerd en heeft basisschool De Vijfmaster bereid gevonden hieraan mee te doen. Komende woensdagmorgen gaat de onderbouw met ruim 70 kinderen de Wijk Veghel-Zuid opschonen en wel van 10.00-11.00 uur.

Lees meer »

Help Turkije! Inzameling woontenten voor slachtoffers aardbeving

Als Wijkraad Zuidelijk Veghel zijn we enorm betrokken bij de ellende na de aardbeving die familieleden en kennissen van de Turkse gemeenschap in onze wijk is overkomen. We hebben inmiddels een eerste donatie gedaan, waarvan spullen zijn gekocht en uitgedeeld. We willen ook helpen bij het inzamelen van goederen die men dringend nodig heeft om te overleven.

Lees meer »

Per 1-1-2023: 'Nieuwe' wijk, nieuwe naam en nieuwe link!

Per 1 januari 2023 nemen we een vierde wijk onder onze hoede: De Leest. Wijkraad De Leest stopt, daarom nemen wij de taken van hen over. Zo volgen we onder andere de ontwikkelingen rondom de Rembrandtlaan en de weg langs het kanaal (N279) en proberen waar nodig de plannen te beïnvloeden in het voordeel van de bewoners.

Lees meer »

Zelfstandig blijven wonen zonder zorgen

Wilt u langer in uw eigen huis blijven wonen, maar is uw woning daarvoor niet helemaal geschikt? Lees onderstaande uitnodiging en kom naar de informatiedag georganiseerd door de gemeente Meierijstad op zaterdag 5 november.

Lees meer »

Nieuwe stopborden op kruispunt De Leest

Er gebeuren te vaak ongelukken op het beruchte kruispunt op De Leest. Ondanks dat uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat het kruispunt voldoet aan de voorwaarden, gaat er toch iets verbeterd worden om de verkeerssituatie duidelijker te maken en dus de verkeersveiligheid te vergroten. Het aanwezige voorrangsbord wordt vervangen door twee stopborden aan beide zijden van de weg en de haaientanden worden vervangen door een stopstreep.

Lees meer »

'Korte haak' weer in beeld

Dat de 'Korte haak' rondom de Rembrandtlaan de gemoederen bezighoudt, mag duidelijk zijn. Als wijkraad zullen we een dezer dagen over de inhoud en het proces van dit project nader in overleg treden met de gemeente Meierijstad. 

Lees meer »

Ontwikkeling 'Central Park'

Om de wijken Veghel-Zuid, De Scheifelaar en Veghels Buiten en hun inwoners meer met elkaar te verbinden, willen wij als Wijkraad Veghel-Zuid een park ontwikkelen tussen Veghel-Zuid en De Scheifelaar II in samenwerking met gemeente en bedrijven. Lees het artikel op de site van Brabants Dagblad of hieronder. 

Lees meer »

Uitnodiging vrijheidsmaaltijden op 5 mei

Vrijheid? We leven in een tijd waarin eens te meer blijkt hoe kwetsbaar vrijheid is. Samen met verschillende buurt- en wijkverenigingen, Oranjeverenigingen en wijk- en dorpsraden organiseert de gemeente Meierijstad diverse gratis vrijheidsmaaltijden. Dit gebeurt op ruim 20 locaties in de gemeente Meierijstad, waarvan 2 locaties in onze wijk: in Veghel Zuid en Veghels Buiten. 

Lees meer »

MijnGemeente app

We willen allemaal dat onze wijk schoon, heel en veilig is. Valt u in de wijk op dat er iets mis is? Bijvoorbeeld een probleem met verlichting, zwerfvuil, losse stoeptegels, gevaarlijk uitstekende boomwortels, een onveilig speeltoestel of andere onjuiste situatie? Meldt het dan aan de gemeente via het telefoonnummer 140413, of geef het gemakkelijk en snel door via de MijnGemeente app. De gemeente Meierijstad neemt het probleem dan snel in behandeling! Onze eigen ervaring is dat de meeste meldingen binnen enkele werkdagen worden opgelost door de gemeente!

Lees meer »

Opschoondagen!

Afgelopen woensdag 16 maart gingen ongeveer 125 kinderen van Basisschool de Vijfmaster de wijken Veghel-Zuid en de Scheifelaar in om zwerfafval op te ruimen. Wij zijn heel trots op deze kinderen! Veel bewoners hebben de kinderen zien werken en vonden het een goede zaak. Goed voorbeeld doet volgen? 

Lees meer »

Camera's inzetten tegen zwerfafval?

In vervolg op het artikel over afval bij winkelcentrum De Boekt op onze website van 12-1-2022, waarin het actieteam Leefbaarheid druk bezig is om wijkbewoners en omwonenden aandacht te vragen voor de afvalproblematiek op betreffende locatie, willen wij U onderstaande column van Linda Akkermans uit het Brabants Dagblad van 7-2-2022 niet onthouden. Deze column is ook te lezen op de website van het Brabants Dagblad (premium):

Lees meer »

Alle opties N279 weer op tafel

Met de vernietiging van het provinciale plan N279 Veghel-Asten door de Raad van State krijgen wij als betrokken wijken een herkansing om de tracékeuze, die op den duur naar verwachting desastreus voor Veghel gaat uitwerken, te veranderen. De geplande wegverbeteringen, die de doorstroming zullen bevorderen, en de daarna verwachte rijbaanverdubbeling zullen er voor zorgen, dat er veel meer verkeer op deze weg zal komen. Het zal uiteindelijk een snelweg worden, die de concurrentie aan zal gaan met het traject Asten-Den Bosch (Duitsland- Randstad) via A67-A2 en bovendien korter is. Echter in Veghel kunnen de bestaande stoplichten niet weg omdat voor ongelijkvloerse kruisingen geen ruimte is. Dit zal, in combinatie met de snel groeiende bedrijfsterreinen, zorgen voor veel fileleed en veel overlast in een druk woon-werkgebied. Dus moet er hernieuwd nagedacht worden over alternatieven.

Lees meer »

Zwerf Afval Pakkers (PAK)

Wil je ook meehelpen je woonomgeving schoon te houden? Dan kan je je aanmelden als ZAPper! ZAPper’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ZAPpers zijn inwoners van de gemeente Meierijstad die vrijwillig zwerfafval opruimen. Bijvoorbeeld wanneer ze een rondje (hard-)lopen, de hond uitlaten of bewust de natuur ingaan om zwerfafval op te ruimen. In de gemeente Meierijstad zijn al ruim 120 vrijwilligers actief! Je mag overal waar je wilt ZAPpen: op straat, het buitengebied, speeltuintjes, parken, uw sportvereniging, en kan dat doen wanneer het jou uitkomt

Lees meer »