Zuidelijk Veghel is de verzamelnaam van de wijken Veghel Zuid, De Scheifelaar en Veghels Buiten, in het mooie Brabantse dorp Veghel. Per 1 januari 2023 nemen we ook de wijk De Leest op in onze wijkraad. Omdat de naam Wijkraad Veghel Zuid niet meer de lading dekt, noemen we onszelf per 1 januari 2023 "Wijkraad Zuidelijk Veghel". Op deze pagina leest u de ontwikkelingen die bovengenoemde wijken aangaan.

 

Uitnodiging Verkeersmarkt op 22 september 2023

Op 22 september a.s. houdt de Seniorenraad Meierijstad voor de bewoners van 50+ van Veghel, Eerde, Zijtaart en Mariaheide een Verkeersmarkt, die er op gericht is om onze ouderen veilig te laten (blijven) deelnemen aan het verkeer. Door het toenemend gebruik van e-bikes, scootmobielen, auto’s en elektrische 3- en 4-wielige fietsen wordt het voor veel ouderen wenselijk om hun kennis en kunde op dit gebied wat op te krikken!

Lees meer »

Verkeersafsluitingen door onderhoud verkeerslichtinstallaties Rembrandtlaan

Naast de aangekondigde werkzaamheden aan de Maxwell Taylorbrug gedurende de periode 31 juli tot 28 augustus a.s., waarvan gisteren een artikel op onze sociale media (Facebook en website) is geplaatst, zal gelijktijdig ook onderhoud plaatsvinden aan de verkeerlichtinstallaties (VRI’s) op de kruising van Rembrandtlaan met Dr. Schaepmanlaan en de kruising van Rembrandtlaan met de Erpseweg. Deze werkzaamheden zijn gepland van maandag 31 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023. 

Lees meer »

Onderhoud Maxwell Taylorbrug vanaf 31 juli 2023

Zoals u wellicht wel weet, wordt er deze zomer onderhoud gepleegd aan de Maxwell Taylorbrug. Dit is de brug over de Zuid Willemsvaart en N279, bereikbaar vanuit de Rembrandtlaan en Corridor (industrieterrein Doornhoek). Vanaf volgende week maandag 31 juli zullen de brug en Corridor gedurende 4 weken afgesloten zijn voor verkeer. Ook verkeer op de N279 en Sluishoek zal hiervan hinder ondervinden. Via onderstaande links vindt u meer informatie over de afsluitingen, de omleidingen voor doorgaand verkeer (snelweg), langzaam verkeer (binnendoorwegen), fietsers en openbaar busvervoer.

Lees meer »

Resultaat actie Plastic PeukMeuk

In Veghel 2585 peuken opgeruimd voor campagne Plastic PeukMeukAfgelopen zaterdag 1 juli 2023 werd in Veghel de zwerfafval-campagne Plastic PeukMeuk gehouden. Evenals tientallen andere gemeentes is hiermee aandacht gevraagd voor deze plasticvervuiling. In 5 opruimgebieden zijn in totaal 2585 peuken geraapt. 3 mensen waren actief in groepsverband, zoals ze maandelijks in De Leest actief zijn. Daarnaast waren vorige week al ruim 800 peuken verzameld op het Industrieterrein De Dubbelen en op deze zaterdag bij een inzamelpunt afgegeven.Meer dan 600.000 peuken verzameldLandelijk hebben duizenden vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken. Hierdoor zijn er dit jaar meer dan 600.000 van de straat en uit de natuur verwijderd. Het Peukenmeisje (Bernadette Hakken) is weer tevreden dat er weer meer bewustwording gecreëerd is.

Lees meer »

Plastic PeukMeuk op 1 juli

Sigarettenpeuken zijn het meest gevonden zwerfafval ter wereld! Naast microplastics zitten deze peuken vol met giftige stoffen die in onze leefomgeving komen. Daarom gaan de Zwerfafvalpakkers (ZAPpers) van Veghel voor het derde jaar op rij meedoen met de wereldwijde actiedag om peuken op te ruimen.

Lees meer »

Uitnodiging vrijheidsmaaltijd 5 mei 2023

Vrijdag 5 mei van 17:00 uur tot 18:30 uur wordt voor de tweede keer de Vrijheidsmaaltijd in gemeente Meierijstad georganiseerd. Wij als Wijkraad Zuidelijk Veghel doen hieraan mee in alle 4 'onze' wijken, op de volgende locaties:

Lees meer »

Stimuleringslening duurzaamheid voor inwoners

Weet u dat u als woningeigenaar een lening met voordelige rente kunt aanvragen bij de gemeente voor het verduurzamen van uw woning en tuin? Ook ondernemers in de gemeente kunnen een lening aanvragen om hun bedrijfsgebouwen en -perceel te verduurzamen. Op 6 april jl. besloot de gemeenteraad deze lening uit te breiden waardoor er nog meer maatregelen met de stimuleringslening duurzaamheid genomen kunnen worden.

Lees meer »

Uitnodiging Energie en Bespaarcafé, maandagavond 8 mei

Het leven is de afgelopen tijd flink duurder geworden. Zeker door de hoge energieprijzen. Waarschijnlijk heeft u al maatregelen genomen, maar misschien kan er nog wat anders. Daar willen wij u graag mee helpen. Samen kijken naar mogelijkheden waarop nog energie te besparen is en welke voorzieningen er verder nog zijn om geld te besparen.

Lees meer »

Opschoondagen 2023

Woensdag 15 maart a.s. organiseert Gemeente Meierijstad weer haar jaarlijkse Opschoondag. Wijkraad Zuidelijk Veghel heeft hierop gereageerd en heeft basisschool De Vijfmaster bereid gevonden hieraan mee te doen. Komende woensdagmorgen gaat de onderbouw met ruim 70 kinderen de Wijk Veghel-Zuid opschonen en wel van 10.00-11.00 uur.

Lees meer »

Help Turkije! Inzameling woontenten voor slachtoffers aardbeving

Als Wijkraad Zuidelijk Veghel zijn we enorm betrokken bij de ellende na de aardbeving die familieleden en kennissen van de Turkse gemeenschap in onze wijk is overkomen. We hebben inmiddels een eerste donatie gedaan, waarvan spullen zijn gekocht en uitgedeeld. We willen ook helpen bij het inzamelen van goederen die men dringend nodig heeft om te overleven.

Lees meer »

Per 1-1-2023: 'Nieuwe' wijk, nieuwe naam en nieuwe link!

Per 1 januari 2023 nemen we een vierde wijk onder onze hoede: De Leest. Wijkraad De Leest stopt, daarom nemen wij de taken van hen over. Zo volgen we onder andere de ontwikkelingen rondom de Rembrandtlaan en de weg langs het kanaal (N279) en proberen waar nodig de plannen te beïnvloeden in het voordeel van de bewoners.

Lees meer »

Zelfstandig blijven wonen zonder zorgen

Wilt u langer in uw eigen huis blijven wonen, maar is uw woning daarvoor niet helemaal geschikt? Lees onderstaande uitnodiging en kom naar de informatiedag georganiseerd door de gemeente Meierijstad op zaterdag 5 november.

Lees meer »

Nieuwe stopborden op kruispunt De Leest

Er gebeuren te vaak ongelukken op het beruchte kruispunt op De Leest. Ondanks dat uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat het kruispunt voldoet aan de voorwaarden, gaat er toch iets verbeterd worden om de verkeerssituatie duidelijker te maken en dus de verkeersveiligheid te vergroten. Het aanwezige voorrangsbord wordt vervangen door twee stopborden aan beide zijden van de weg en de haaientanden worden vervangen door een stopstreep.

Lees meer »

'Korte haak' weer in beeld

Dat de 'Korte haak' rondom de Rembrandtlaan de gemoederen bezighoudt, mag duidelijk zijn. Als wijkraad zullen we een dezer dagen over de inhoud en het proces van dit project nader in overleg treden met de gemeente Meierijstad. 

Lees meer »