Wijkraad Zuidelijk Veghel

Welkom

Welkom op de website van Wijkraad Zuidelijk Veghel!

Deze website is de plek waar u actuele informatie en achtergronden kunt vinden van de wijken Veghel Zuid, De ScheifelaarVeghels Buiten en per 1-1-2023 ook De Leest in Veghel. Deze wijken tezamen noemen wij Zuidelijk Veghel.

Wijkraad Zuidelijk Veghel is een aanspreekpunt voor enerzijds wijkbewoners en anderzijds de gemeente Meierijstad. De doelstelling van de Wijkraad Zuidelijk Veghel is samen met gemeente en bewoners om het woon- en leefklimaat in onze wijken te optimaliseren. Zo houden we ons onder andere bezig met onderwerpen als sociale veiligheid, leefbaarheid, zwerfafval, speeltuinen, etc.