Welkom

Welkom op de website van Wijkraad Zuidelijk Veghel!

Deze website is de plek waar u actuele informatie en achtergronden kunt vinden van de wijken Veghel Zuid, De ScheifelaarVeghels Buiten en per 1-1-2023 ook De Leest in Veghel. Deze wijken tezamen noemen wij Zuidelijk Veghel.

 

Wat doet een wijkraad?

Wijkraad Zuidelijk Veghel is een aanspreekpunt voor enerzijds wijkbewoners en anderzijds de gemeente Meierijstad. De doelstelling van de Wijkraad Zuidelijk Veghel is samen met gemeente en bewoners om het woon- en leefklimaat in onze wijken te optimaliseren. Zo houden we ons onder andere bezig met onderwerpen als sociale veiligheid, leefbaarheid, zwerfafval, speeltuinen, etc. 

 

Een grote wijkraad met deelwijkraden

Ons werkgebied, dat voorheen alleen de wijken Veghel Zuid, De Scheifelaar en Veghels Buiten telde, is de laatste jaren stevig gegroeid. In Veghels Buiten zijn ruim 900 nieuwe woningen gebouwd en de plannen voor nog eens 1200 woningen worden op dit moment verder uitgewerkt. Daarnaast bleek het wenselijk om wijkraad De Leest nieuw leven in te blazen en in onze wijkraad onder te brengen. Door deze wijzigingen is het onmogelijk om als één grote wijkraad onze bewoners goed te vertegenwoordigen bij de gemeente.

 

Daarom hebben we gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur voor Wijkraad Zuidelijk Veghel met een overkoepelend dagelijks bestuur en hieronder 4 deelwijkraden voor de wijken Veghel-Zuid, De Leest, De Scheifelaar en Veghels Buiten. Elke deelwijkraad heeft een voorzitter en een aantal leden, die zo goed mogelijk verspreid in de betreffende wijk woonachtig zijn. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de zaken die spelen in hun eigen wijk.

 

Wat mag u van ons verwachten?

Door deze nieuwe opzet ontstaat er bij de verschillende wijkraadleden meer focus op hun eigen directe woonomgeving, waardoor de problemen eerder onderkend worden en sneller kunnen worden aangepakt. Door de kortere afstand is men ook wat beter bekend en daardoor gemakkelijker benaderbaar door hun wijkbewoners. Het dagelijks bestuur van Wijkraad Zuidelijk Veghel blijft de 4 deelwijkraden ondersteunen en zich bezighouden met wijkoverstijgende onderwerpen.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Heeft u een vraag of opmerking betreffende een van de wijken, of heeft u mogelijk interesse om een van onze teams te versterken? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.