Aanpak op leefbaarheid Veghel Zuid

Gepubliceerd op 16-01-2023 om 11:08

 

In 2019 is Gemeente Meierijstad in samenwerking met Wijkraad Zuidelijk Veghel gestart met een wijkaanpak om de leefbaarheid in Veghel Zuid te verbeteren. Startpunt van de wijkaanpak is de Leefbaarheidsmonitor die in 2019 afgenomen is in heel Meierijstad. Op basis van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor is in samenwerking met de woningcorporaties Area en Woonmeij en de welzijnsinstellingen voor twee wijken in Meierijstad, namelijk Bloemenwijk Schijndel en Veghel Zuid, een gezamenlijk plan voor leefbaarheid uitgewerkt.

Doelen van de wijkaanpak

Met de wijkaanpak willen we samen met inwoners de volgende doelen bereiken in Veghel Zuid:

 • Verbeteren van uitstraling wegen & paden en van plantsoenen;
 • Vergroten van verbondenheid tussen en met inwoners;
 • Verminderen van overlast van afval;
 • Verbeteren van samenwerking tussen inwoners, Area Wonen, gemeente, Ons Welzijn en de andere ‘netwerkpartners’.

Daarnaast proberen we met verschillende acties inzet en betrokkenheid van inwoners bij deze wijk verder te verstevigen.

 

Binnen de wijkaanpak werken we langs 2 sporen:

 • Gesprek voeren en gezamenlijke acties opzetten op specifieke thema’s uit de leefbaarheidsmonitor.
 • Versterken & versnellen en slim verbinden van (geplande) projecten.

 

Actieteam

In 2020 is een actieteam opgericht. Dit team bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeente, woningbouwcorporatie en de wijkraad, een welzijnswerker, wijkagent en wijkbewoners. Eén keer per maand komen de leden van het actieteam bij elkaar om met elkaar te bespreken wat er leeft in de wijk en welke acties nodig zijn om de leefbaarheid te vergroten.

 

Zo zijn in de afgelopen jaren de volgende acties uitgevoerd:

 • Er zijn extra parkeerplaatsen gerealiseerd in de Jan van Amstelstraat;

 • Er is een wijkfolder uitgebracht met een beschrijving over de wijkaanpak;

 • Bij winkelcentrum de Boekt zijn kledingcontainers verwijderd om de overlast van dumpingen te verminderen;

 • In de wijk zijn meerdere buurtontmoetingen georganiseerd om de sociale contacten te versterken, zoals bij Jan van Galenstraat en bij Groen van Prinstererlaan;

 • Er zijn opschoonacties georganiseerd om afval op te ruimen;

 • Het dierenpark is gaan fungeren als een mooie ontmoetingsplek voor jong en oud;

 • In de wijk is een serviceteam aan de slag geweest met het snel en adequaat oppakken van meldingen over de openbare ruimte.

Kortom, het actieteam heeft zich het afgelopen periode met veel energie ingezet in het verbeteren van de leefbaarheid in Veghel Zuid. Deze energie proberen wij de komende periode vast te houden.

 

Blijf op de hoogte!

Wil je de acties van het actieteam blijven volgen? Volg ons dan op Facebook: Klik hier.

Leefbaarheidsmonitor 2022

In 2022 is een tweede leefbaarheidsmonitor afgenomen. De inwoners van Veghel Zuid geven gemiddeld een 7,4 voor prettig wonen in de buurt. Dit is een mooi vertrekpunt. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. De komende tijd gaat het actieteam zich hiervoor inzetten.

Wil je alle resultaten van de leefbaarheidsmonitor inzien? Klik dan hier.

 

Looptijd tot en met 2025

In 2023 heeft de gemeente samen met Area Wonen besloten om de wijkaanpak met twee jaar te verlengen tot en met 2025. Uit tussentijdse evaluatie is gebleken dat de actieteams in beide wijken al goed op stoom zijn, maar dat er nog wel inzet nodig is. In de wijk zijn verschillende successen geboekt. Toch zijn er ook nog thema’s die de aandacht verdienen de komende tijd, zoals de uitstraling van plantsoenen en wegen. Het actieteam gaat zich de komende tijd inzetten om op deze thema’s zichtbare verbeteringen te realiseren. Zo wordt opnieuw een serviceteam opgericht voor meldingen in de openbare ruimte en wordt een promotiebord voor de wijkaanpak op een zichtbare plek in de wijk geplaatst.

 

Contact

Wil je in contact komen met het actieteam? Stuur een bericht naar nhamzic@meierijstad.nl of vul het contactformulier in op deze website.