Wijkraad Zuidelijk Veghel betrokken bij nieuwe plannen N279

Gepubliceerd op 30 juni 2024 om 22:19

De verbreding van de N279, traject Veghel-Asten, is al lange tijd onderwerp van gesprek in Veghel en omgeving. Na het stuklopen van het oude proces eind 2021, is de provincie sinds deze maand een volledig nieuw proces gestart. Wijkraad Zuidelijk Veghel is samen met andere wijk- en dorpsraden van Meierijstad via zogeheten belangentafels bij dit proces betrokken.

 

Participatieproces 

De weg N279 langs het kanaal, loopt vlak langs de wijk De Leest, De Scheifelaar en Veghels Buiten, en hiermee het werkgebied van wijkraad Zuidelijk Veghel raakt. Nieuwe plannen voor opwaardering en verbreding van deze weg kan grote impact hebben op de leefbaarheid van direct omwonenden in deze wijken. Het participatieproces dat de provincie nu is gestart geeft de mogelijkheid om de belangen van alle omwonenden kenbaar te maken en mee te laten wegen in keuze van de uiteindelijke voorkeursoplossing. Hierbij zijn leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en bereikbaarheid de belangen die de wijkraad zal uitdragen namens de bewoners van de omliggende wijken. Volgens de wijkraad is een oplossing ter plaatse van het huidige tracé niet te verenigen met deze belangen en biedt geen perspectief voor de sterk toenemende verkeersdruk in de toekomst. Een ruime omleiding om de aanliggende dorpen lijkt hiervoor de enige robuuste oplossingsrichting.

 

Nieuwe informatiebijeenkomst

Op 10 juni was er een informatiebijeenkomst op de Noordkade over de N279. Daar waren veel bewoners bij aanwezig uit de wijken van Zuidelijk Veghel (De Leest, Veghel-Zuid, Scheifelaar en Veghels Buiten). Het onderwerp leeft dus onder de inwoners van deze wijken. De wijkraad wil de belangen van de inwoners in het overleg met de Provincie zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Om dat voor elkaar te krijgen, wil de wijkraad graag de meningen van de bewoners inventariseren. Daarom wordt er na de zomervakantie een bijeenkomst georganiseerd waar alle inwoners uit Zuidelijk-Veghel welkom zijn. Datum en locatie worden in nadere berichtgeving gecommuniceerd.

 

Voortgang volgen
Ondertussen gaat het proces wel verder. Op de website van Provincie Noord-Brabant, https://n279veghelasten.nl zijn alle nieuwe ontwikkelingen en voortgang van het gehele proces rondom N279 te volgen.

 

Uw mening telt

Tot 7 juli 2024 kan iedereen ook persoonlijk suggesties, aandachtspunten en ideeën aandragen. Dit kan direct via het Meedenkplatform op website https://n279veghelasten.inbeeld.app van de Provincie Noord-Brabant, of door deze kenbaar te maken aan de wijkraad Zuidelijk Veghel via onze contactpagina.