Inzage Bestemmingsplan Veghels Buiten Noordoost

Gepubliceerd op 21 december 2023 om 22:23

Zoals u mogelijk in de media of in de aankondiging van gemeente Meierijstad heeft kunnen lezen, zal Veghels Buiten in de komende jaren sterk worden uitgebreid. Gepland is dat er tot 1250 nieuwe woningen gebouwd gaan worden, van klein tot groot. Het gaat om 90 hectare grond, grofweg het gebied tussen de Udenseweg in het noorden en de Erpseweg in het zuiden. Zie deze kaart, waarop u kunt klikken om een vergroting te zien. 

 

Inzage voor iedereen
Sinds maandag 18 december 2023 ligt het ontwerp bestemmingsplan en kwaliteitsplan over het nieuwe gebied 6 weken lang ter inzage voor alle geïnteresseerden. U kunt alle documenten inzien op het gemeentehuis in Veghel of via de volgende link op ruimtelijkeplannen.nl.
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1948.VHL004BP0012022M-ON01/b_NL.IMRO.1948.VHL004BP0012022M-ON01_tb.html

Hieronder worden ook enkele links vermeld naar de website ruimtelijkeplannen.nl. Deze links en nog veel meer aanverwante documenten, zijn te vinden via bovenstaande link. 

Planning

De verdere planning vanaf het ter inzage leggen van de documentatie is als volgt:

  1. Publicatie ontwerpbestemmingsplan (18 december 2023)
  2. Periode terinzagelegging (6 weken). In deze periode kan iedereen hun zienswijze indienen op het bestemmingsplan.
  3. Beantwoorden van de zienswijzen door de gemeente
  4. Behandeling bestemmingsplan in gemeenteraad, beoogd op eind mei 2024.
  5. Nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is behandeld, is het mogelijk om bezwaar en beroep in te dienen (6 weken).
  6. Bezwaar en beroep wordt behandeld door de Raad van State

 

Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan kunt u o.a. vinden welke beleidsregels van het rijk, provincie, regio en gemeente gaan gelden. Ook zijn er omgevingsaspecten beschreven, o.a. op het gebied van geluid, verkeer en parkeren, bedrijvigheid en geur. De regels vindt u hier:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1948.VHL004BP0012022M-ON01/r_NL.IMRO.1948.VHL004BP0012022M-ON01.html

De toelichting van het juridische stuk vindt u hier:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1948.VHL004BP0012022M-ON01/t_NL.IMRO.1948.VHL004BP0012022M-ON01.pdf

 

Kwaliteitshandboek
De woningen zullen gebouwd worden in verschillende typen buurten: 8 erven, 2 kloosterbuurten, 3 buitenhoven, 2 bosbuurten en een gehucht. Elk type buurt heeft zijn eigen kenmerken en eigenschappen. Zo wordt voor de bosbuurten het bos bij Brabant Water uitgebreid om het bouwvlak, waardoor de nieuwe woningen in het bos komen te staan. Het gehucht kenmerkt zich door een centraal hart, waaromheen gebouwd wordt, zoals vroeger een dorpje ontstond. Meer informatie over hoe de verschillende buurten eruit komen te zien, kunt u lezen in het kwaliteitshandboek. Dit is een prettiger stuk om te lezen dan het bovenstaande bestemmingsplan. Het kwaliteitshandboek kunt u hier vinden:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1948.VHL004BP0012022M-ON01/b_NL.IMRO.1948.VHL004BP0012022M-ON01_tb24.pdf

 

Modulaire woningen
Er is een vergunningsaanvraag gedaan voor het bouwen van 150 tot 300 modulaire (kant-en-klare) woningen voor een periode van 15 jaar. Deze woningen hebben dezelfde kwaliteit als reguliere woningen, dus zijn geschikt om permanent te laten staan. Het voordeel van modulaire woningen is dat ze snel gebouwd kunnen worden, terwijl ze kwalitatief net zo goed zijn als reguliere woningen. Het plan is om de tijdelijke vergunning later te wijzigen naar een permanente vergunning. Het voordeel van de tijdelijke vergunning is dat voor de aanvraag kortere procedures beschikbaar zijn en dat de bouw dus sneller van start kan gaan. Dit is wel zo prettig in de huidige verhitte woningmarkt. Meer info vindt u op de website van Gemeente Meierijstad en op officielebekendmakingen.nl:

https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/Wonen/Onderwerpen_wonen/Woningbouwplannen/Inzet_van_modulaire_woningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-527667.html

 

Let op! Op de laatstgenoemde website staat dat de modulaire woningen gebouwd zullen worden op Het Melven. Dit is niet geheel juist. De vergunning is aangevraagd voor de rood omrande gebieden op deze kaart. Klik erop voor een vergroting.

 

Dassenburchten
Op twee plekken in het gebied zijn dassen waargenomen. Er is een kunstmatige dassenburcht aanwezig binnen het perceel van Brabant Water en er is een natuurlijke burcht gevonden in de grondwal bij de autosloperij aan de Meccadamweg. Om de dassen niet te storen in hun leefgebied, zullen de ruimtes om deze burchten heen vrij blijven van bebouwing en zullen er compensatiegebieden worden ingericht in de vorm van bos, fruitboomgaarden en grasland. Meer info daarover leest u hier:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1948.VHL004BP0012022M-ON01/b_NL.IMRO.1948.VHL004BP0012022M-ON01_tb23.pdf

 

Informatieavond 11 januari 2024
Op donderdagavond 11 januari is er een inloop-informatieavond in het gemeentehuis in Veghel over de plannen van Veghels Buiten Noordoost. Iedereen die geïnteresseerd is, kan vrij inlopen van 17:30 tot 20:00 uur. U bent allen van harte welkom. Van de wijkraad zullen ook enkele leden langskomen.