Uitnodiging "Kijk in mijn wijk" Veghels Buiten en Scheifelaar

Gepubliceerd op 9 juni 2023 om 20:08

Fietst u mee? Aanstaande dinsdag 13 juni 2023 vanaf 09:30 uur vindt er weer een wijkschouw plaats. Al een tijdje noemen we dit "Kijk in mijn wijk", omdat we die naam sprekender vinden. Deze keer fietsen we door Veghels Buiten rondom de straten Ham, Havelt en Heuvel (Oude Ontginning) en een stukje van De Scheifelaar. Hierbij worden aanliggende straten niet vergeten. Naast leden van de werkgroep Leefbaarheid, medewerkers van de gemeente en Area kunnen hierbij ook wijkbewoners aansluiten.

 

Tijdens een wijkschouw of "Kijk in mijn wijk" loopt of fietst een groep mensen een route door de wijk en controleert of de omgeving nog heel, schoon en veilig is. Verbeterpunten en problemen worden besproken en genoteerd, waarna er mogelijke oplossingen worden bedacht. "Kijk in mijn wijk" is een middel om kritisch te kijken naar onze buurt en de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

 

We volgen de route van het kaartje hieronder. Wilt u zich aansluiten bij de "Kijk in mijn wijk" door Veghels Buiten en De Scheifelaar? Kom dan op dinsdag 13 juni om 09:30 uur op je fiets naar De Scheifelaar 3A, zie de gele pin aan de linkerkant op het kaartje. 

 

 

Tijdens de vorige "Kijk in mijn wijk' van een jaar geleden zijn de volgende aantekeningen gemaakt:

 

Bevindingen Kijk in mijn wijk wijkdeel Veghels Buiten 21-6-2022

  1. Kruigenstraat: wegen laten opknappen/verbreden: de auto moet daar 'te gast zijn'. Dus snelheid beperkend. Het is drukker geworden en toch zijn er al veel drempels gelegd. Het moet wel veilig blijven.

  2. T-splitsing Kruigenstraat/Havelt/Ham: de 'ezelsruggen' zijn daar behoorlijk opzij gereden. Gevaarlijk punt voor alle weggebruikers. Moeilijk punt voor grotere verkeersdeelnemers.

  3. Fietspaadje achter langs Beeldentuin: er komt een Toponiemenbankje. Wordt zaterdag 2 juli onthuld met Heemkundekring.

  4. Stuk Langsteeg blijft onverhard en verboden voor groter verkeer.

  5. Straatnaambordje 'Buitendreef' is verdwenen op de kruising met de Langsteeg. Dit moet nog gemeld worden bij de gemeente.

  6. De Stad: gat in de weg ter hoogte van huisnummer 2. Nadina heeft hier foto en melding van gemaakt.

  7. De Stad/De Haag: veel scheuren in het wegdek/asfalt. 

  8. Kruispunt Beukelaarstraat/Heuvel: fietspad richting rotonde ontbreekt gedeeltelijk. Is al aanhangig gemaakt bij de gemeente. Vinger aan de pols houden. Ook het 'Zone 30 km bord' is te klein en valt niet op.

  9. Oversteek Intratuin naar Woonwagenkamp/Scheifelaar 2 is niet veilig. Wellicht is nieuwe rotonde met aparte afslag naar Intratuin beter en veiliger. Intratuin wil daaraan niet mee betalen.