Uitspraak Provinciaal Inpassingsplan N279

Gepubliceerd op 25 december 2021 om 09:58

Op 24 december 2021 heeft de gemeente Meierijstad een persbericht gepubliceerd over de vernietiging van de aanpassingsplannen aan de N279. 

Bron: Nieuwsbrief Verbindingsweg van Gemeente Meierijstad

 

NIEUWSBRIEF VERBINDINGSWEG

"Het is u wellicht al bekend dat afgelopen week het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel-Asten door de Raad van Staten is vernietigd. Het betreft een Provinciaal plan, maar wel een plan met gevolgen voor en binnen onze gemeente. Deze uitspraak heeft ook effect op de plannen die we als gemeente zelf hebben. We merken dat de uitspraak zeer wisselend ontvangen is. Sommige inwoners zijn blij met de uitspraak. Andere bewoners balen dat de onzekerheid, waar ze al een tijd in zitten, voorlopig nog blijft.
 
Als gemeente betreuren we de uitspraak omdat nu een plan vernietigd is waar jarenlang hard aan gewerkt is door Provincie en gemeenten, samen met belanghebbenden; En daarmee laat de oplossing voor de verkeersproblematiek op de N279 immers nog langer op zich wachten. Tegelijkertijd willen we ook kijken welke kansen de vernietiging van het PIP mogelijk biedt; kansen om met de nieuwste inzichten nog eens te kijken en of er nog andere mogelijkheden zijn.
 
Wat zijn de gevolgen van de uitspraak?
Inhoudelijk weten we als gemeente zo kort na de uitspraak nog niet wat dat precies voor onze gemeentelijke plannen gaat betekenen. Voor nu zijn er twee onderwerpen waar we al wat concreter over kunnen zijn.
 
1.Verbindingsweg
Als gevolg van de vernietiging van het PIP N279, hebben we het MER-onderzoek naar de Verbindingsweg op pauze gezet. De tracés die we voor deze weg aan het onderzoeken waren, startten allemaal bij de beoogde ongelijkvloerse aansluiting op de N279 bij Keldonk. Nu die aansluiting onzeker is geworden, heeft het op dit moment geen zin om de onderzoeken door te zetten. Dat kan pas als er vanuit de Provincie weer voldoende zekerheid is over het vervolg van het plan voor de N279. Op basis van de dan actuele informatie kunnen we mógelijk weer verder met de planvorming voor de Verbindingsweg. We betreuren dat hierdoor voor een grote groep inwoners de bestaande onzekerheid langer aanhoudt.
 
2.Knooppunt N279/Rembrandtlaan/Taylorbrug

Het knooppunt van de N279/Rembrandtlaan/Taylorbrug is een belangrijke verkeersknoop binnen Veghel, Die hangt samen met onder andere de N279, plan Rembrandtlaan, de Verbindingsweg en de ruimtelijke ontwikkeling van Veghel. Naar aanleiding van de vernietiging van het PIP N279 gaan we als gemeente de komende periode nog een keer kijken naar deze specifieke situatie. Er is al opdracht gegeven voor een verkenning naar de mogelijke verkeersstructuur voor het knooppunt.
 
Hoe verder?
De uitspraak van de Raad van State is nog maar net gedaan. Daarom zijn er nu nog veel onzekerheden over het vervolg. Zowel wij als de Provincie moeten de uitspraak en de effecten daarvan nog nader bestuderen. In afstemming met elkaar moeten we zien te komen tot een beeld voor het vervolg. Daarom kunnen we behalve de informatie over de Verbindingsweg en het knooppunt N279/Rembrandtlaan/Taylorbrug inhoudelijk nog niet reageren. Helaas hebben we ook nog geen zicht op de termijn waarop er meer duidelijk is over de vervolgstappen. Daarover komen we op een later moment bij u terug. Tot die tijd vragen we om uw begrip voor de ontstane vertraging."

 

Foto: brabant.nl / meierijstad.nieuws.nl