Opschoondagen 2023

Gepubliceerd op 12 maart 2023 om 14:39

Wijk-opschoondag: woensdag 15 maart 2023

Woensdag 15 maart a.s. organiseert Gemeente Meierijstad weer haar jaarlijkse Opschoondag. Wijkraad Zuidelijk Veghel heeft hierop gereageerd en heeft basisschool De Vijfmaster bereid gevonden hieraan mee te doen. Komende woensdagmorgen gaat de onderbouw met ruim 70 kinderen de Wijk Veghel-Zuid opschonen en wel van 10.00-11.00 uur.

Met plastic zakken, plastic handschoenen en grijpers gaan de kinderen in groepjes van 5 aan de slag om allerlei zwerfvuil op te ruimen. De onderbouw werkt in de omgeving van de school en probeert onder het mom van 'alle beetjes helpen' dit Nederlandse probleem een beetje minder te maken. De bovenbouw gaat wat later die morgen, van 11.30-12.30 uur, aan de slag. Zij gaan wat verder in de wijk en nemen ook De Scheifelaar onder handen.

  • 10:00-11:00 uur: Onderbouw
  • 11:30-12:30 uur: Bovenbouw

Begeleiding gevraagd

Een goede zaak en fijn dat de basisschoolkinderen de handen hiervoor uit de mouwen willen steken. De bovenbouwkinderen kunnen best zelfstandig de wijk in, maar met name groep 3, 4 en 5 kunnen best wat begeleiding gebruiken. Dus bij deze een oproep aan onze wijkbewoners van Veghel-Zuid en De Scheifelaar om van 10.00-11.00 uur een groepje kinderen te begeleiden. Je hoeft je niet op te geven: kom gewoon komende woensdag 15 maart om 10.00 uur naar de speelplaats van b.s. De Vijfmaster. Alvast dank en het geeft een goed gevoel om ook hierbij een steentje bij te dragen!

 

Landelijke opschoondag: zaterdag 18 maart 2023

Komt woensdag 15 maart je niet goed uit, maar wil je wel een steentje bijdragen aan een schone leefomgeving? Aanstaande zaterdag 18 maart is het Landelijke Opschoondag! Laat je van je beste kant zien en help mee met het opruimen van zwerfafval. Kijk voor meer informatie op https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/landelijke-opschoondag/