Glasvezel in Veghels Buiten (afgerond)

Afronding glasvezelproject

Inmiddels heeft nagenoeg iedereen een glasvezelaansluiting gekregen die dit wilde. De enige uitzondering hierop ondersteunen wij nog namens de wijkraad. Wilt u alsnog een glasvezelaansluiting, dan kunt u hiervoor de normale wegen bewandelen. Voor Wijkraad Veghel-Zuid is dit project afgerond.

Lees meer »

Vervolgplanning bekend

Na een aantal maanden zonder zichtbare werkzaamheden is VolkerWessels Telecom sinds een paar weken weer verder gegaan met de graafwerkzaamheden aan de noordkant van de Erpseweg. Op dit moment is men bezig in de Beukelaarstraat en De Stad. Bij een aantal woningen is de glasvezelkabel al binnen gebracht. Daar waar mogelijk worden de komende maanden de woningen voorzien van een aansluiting binnen. De globale planning voor de glasvezelaanleg is als volgt:

Lees meer »

Vragen voor KPN NetwerkNL?

Inmiddels heeft KPN brieven verstuurd naar de bij KPN bekende adressen binnen het roze gebied in het kaartje. De grote vlekken met donkerblauwe kaders ten zuiden van de Erpseweg betreffen woningen van projectontwikkelaars en worden via een ander project aangesloten. (Dit kaartje is puur informatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.)

Lees meer »

Graafwerkzaamheden distributiepunt gestart

Op 11 juni zijn de eerste graafwerkzaamheden gespot voor onze glasvezelaanleg! Bij de rotonde aan de Erpseweg bij Veghel-Zuid is begonnen met de voedingsroute vanaf het distributiepunt ten behoeve van het glasvezelnetwerk in Veghels Buiten.

Lees meer »

Planning aangepast

Vanwege de capaciteit, vergunningsaanvragen en vooral de Coronacrisis is de planning helaas vertraagd. De nieuwe voorlopige planning is als volgt:

Lees meer »

Voorlopige planning bekend

Het is inmiddels alweer een geruime tijd geleden sinds onze laatste nieuwsbrief. Mede door reorganisaties bij KPN NetwerkNL, voorheen Reggefiber, en het onvoldoende beschikbaar hebben van aannemerscapaciteit is de aanleg vertraagd. Wij zijn dan ook erg blij u te kunnen melden dat er een VOORLOPIGE planning ligt voor de realisatie van ons glasvezelproject.

Lees meer »

Op zoek naar een aannemer

Het is alweer een halfjaar geleden dat we het vereiste deelnamepercentage ruimschoots hebben behaald. In de tussentijd is KPN NetwerkNL (de nieuwe naam van Reggefiber) bezig met de voorbereidingen, zoals het toewijzen van een projectteam en het contracteren van een aannemer voor de benodigde werkzaamheden voor de glasvezelaanleg.

Lees meer »

Update 3-2-2019: Eindstand: 80% bereikt!

Afgelopen vrijdag 1 februari was de deadline; Uiterlijk deze dag kon men zich aanmelden voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk. Eerder hadden we al bekend gemaakt dat de vereiste 60% behaald was. Met trots kunnen we nu vermelden dat de eindstand op 80% staat! Wat een prachtig resultaat! Zodra er meer bekend is over de planning of de vervolgstappen, zullen we dit hier melden. 

Lees meer »

Update 18-1-2019: 60% bereikt!

Afgelopen dinsdag 15 januari vond de drukbezochte glasvezel informatieavond plaats met een verhelderende presentatie van Reggefiber. Deze avond hebben we van 20 adressen een ingevuld aanmeldformulier mogen ontvangen, waarna het aanmeldingspercentage op 54% stond.

Lees meer »

Update 24-12-2018: 30% bereikt!

Het is nu bijna 3 weken geleden dat we de brief verspreid hebben. We zitten nu op ruim 30% deelname! Voor degenen die zich al hebben aangemeld: Hartelijk dank! Moedig uw buren aan om eveneens deel te nemen. Als u nog twijfelt of vragen heeft: Kom op dinsdag 15 januari 2019 naar de informatieavond. U bent allen welkom!

Lees meer »

Gratis glasvezel voor Veghels Buiten

Wij zijn Jan Brok en Marieke van Beek, leden van Wijkraad Veghel-Zuid en wijkvereniging de 3H’s. We zijn woonachtig in het gebied Veghels Buiten. Wellicht heeft u gehoord over het feit dat de firma Glasvezel Buitenaf in het buitengebied van de gemeente Meierijstad glasvezel gaat aanleggen bij de huishoudens zonder kabelaansluiting. Daarnaast heeft de kern van Veghel al jaren de beschikking over een glasvezelaansluiting. Een groot deel van onze wijk, het gebied van Wijkvereniging de 3H’s, dreigt tussen wal en schip te vallen!

Lees meer »