Op zoek naar een aannemer

Gepubliceerd op 5 augustus 2019 om 11:29

Het is alweer een halfjaar geleden dat we het vereiste deelnamepercentage ruimschoots hebben behaald. In de tussentijd is KPN NetwerkNL (de nieuwe naam van Reggefiber) bezig met de voorbereidingen, zoals het toewijzen van een projectteam en het contracteren van een aannemer voor de benodigde werkzaamheden voor de glasvezelaanleg.

Met name het beschikbaar hebben van aannemerscapaciteit op korte termijn is lastig. Er lopen veel grote glasvezelprojecten; niet alleen telecommunicatie, maar ook in de energiemarkt. De projecten worden veelal een jaar van te voren ingepland. KPN NetwerkNL doet haar best om ons project eerder in uitvoering te krijgen. KPN NetwerkNL is momenteel in overleg met een aannemer, waarvan we hopen dat deze de werkzaamheden gaat uitvoeren. Naar verwachting komt hier medio september duidelijkheid over. 

De volgende stap is dan de schriftelijke informatie door KPN NetwerkNL bij alle huishoudens voor de start van aanleg met de aankondiging van de glasvezelvoorbereider. Zo zal de glasvezelvoorbereider bij u langs komen om samen met u de beste plek voor het glasvezelaansluitpunt te bepalen. Meestal is dat de meterkast of de plek waarop andere kabels ook uw huis binnenkomen. Voor meer info, klik hier.

Ondanks het gebrek aan updates op deze site in het afgelopen halfjaar, hebben we wel nauw contact gehouden met onze contactpersoon bij KPN NetwerkNL en dit zullen we blijven doen. Zodra er meer nieuws is, volgt dit op onze site. Wordt vervolgd.

Wilt u zich nog aanmelden? Dit kan nog steeds via dit aanmeldformulier.