In Stadskrant Veghel: Waar houden wij ons op dit moment mee bezig?

Gepubliceerd op 21 februari 2024 om 17:21

Vandaag, woensdag 21 februari 2024, verschenen 2 mooie artikelen in Stadskrant Veghel. Op de voorpagina staat een artikel over het resultaat van het verwijderen van de twee kledingcontainers bij Albert Heijn-Jan Linders op winkelcentrum De Boekt, met als doel de afvaldumpingen aldaar te verminderen. Lees dit artikel hier:

https://www.kliknieuwsveghel.nl/nieuws/algemeen/219316/afvaldumpingen-in-veghel-zuid-nemen-af-na-weghalen-kledingcon

 

Op pagina 7 staat een paginagroot artikel over een aantal belangrijke actuele zaken waar wij als wijkraad ons mee bezig houden, zoals de toenemende drukte op de Erpseweg, sluipverkeer en verkeersveiligheid, wijkontmoetingen op vrijdagochtend, aanpak op leefbaarheid in Veghel-Zuid en de hierboven genoemde afvaldumpingen.

In het artikel wordt ook ingegaan op de nieuwe structuur van de wijkraad: Eén overkoepelend bestuur met daaronder de 4 deelwijkraden. Elke deelwijkraad bekommert zich om het welzijn van een wijk: Veghel Zuid, De Scheifelaar, Veghels Buiten en De Leest.

Lees dit mooie artikel hier:

https://www.kliknieuwsveghel.nl/reader/28294/142559/de-erpseweg-kan-de-drukte-nu-eigenlijk-al-niet-meer-aan#p=7

Wij maken ons sterk voor jullie als wijkbewoners!!!