Wijkraad Zuidelijk Veghel: Een wijkraad met deelwijkraden

Gepubliceerd op 18 november 2023 om 20:37

Wij zijn een wijkraad. Maar wat is een wijkraad eigenlijk? Wij zijn er voor u als bewoner. Wij zijn de tussenpersoon tussen bewoners in onze wijken en de gemeente. Wij houden ons bezig met zaken als veiligheid, leefbaarheid, zwerfafval, speeltuinen, bouwprojecten, wegen etc, met als doel de leefbaarheid in de wijken te optimaliseren.

Ons werkgebied, dat voorheen de wijken Veghel Zuid, De Scheifelaar en Veghels Buiten telde, is de laatste jaren stevig gegroeid. In Veghels Buiten zijn ruim 900 nieuwe woningen gebouwd, en de plannen voor nog eens 1200 woningen worden op dit moment verder uitgewerkt. Daarnaast bleek het wenselijk om wijkraad De Leest nieuw leven in te blazen en in onze wijkraad onder te brengen. Door deze wijzigingen is het onmogelijk om als één grote wijkraad onze bewoners goed te vertegenwoordigen bij de gemeente.

 

Deelwijkraden

We hebben gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur voor Wijkraad Zuidelijk Veghel met een overkoepelend dagelijks bestuur en hieronder 4 deelwijkraden voor de wijken Veghel-Zuid, De Leest, De Scheifelaar en Veghels Buiten. Elke deelwijkraad heeft een voorzitter en een aantal leden, die zo goed mogelijk verspreid in de betreffende wijk woonachtig zijn. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de zaken die spelen in hun eigen wijk.

 

Wat mag u verwachten van deze nieuwe structuur?

Door deze opzet ontstaat er bij de verschillende wijkraadleden meer focus op hun eigen directe woonomgeving, waardoor de problemen eerder onderkend worden en sneller kunnen worden aangepakt. Door de kortere afstand is men ook wat beter bekend en daardoor gemakkelijker benaderbaar door hun wijkbewoners. Het dagelijks bestuur van Wijkraad Zuidelijk Veghel blijft de 4 deelwijkraden ondersteunen en zich bezighouden met wijkoverstijgende onderwerpen.

 

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag of opmerking betreffende een van de wijken of heeft u mogelijk interesse om een van onze teams te versterken? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.