Speeltoestellen in Veghels Buiten

Gepubliceerd op 16 december 2019 om 12:09

De nieuwbouwwoningen ten zuiden van de Erpseweg in Veghels Buiten worden al volop bewoond. Omdat er ook nog veel gebouwd wordt, is het in het huidige stadium nog niet mogelijk om de definitieve inrichting van de openbare ruimte, zoals de bestrating, plantsoenen en speelplekken, te realiseren. Wij, twee leden van Wijkraad Veghel-Zuid, zijn met de gemeente Meierijstad in overleg gegaan over de mogelijkheden om de leefbaarheid in dit gedeelte van Veghels Buiten te verbeteren.

Tijdens de overlegmomenten met de gemeente hebben wij meegedacht over met name de mogelijkheden van zogenaamde speelaanleidingen (speelplekken). Deze dagen de kinderen uit om in een veilige situatie lekker buiten te spelen, de natuur te ontdekken en elkaar te leren kennen.

Het gaat hierbij vooral om definitieve inrichtingen, die dus nu nog niet gerealiseerd kunnen worden. Maar omdat er in de wijk al langere tijd een grote behoefte is aan een veilige kinderspeelplek, wordt hier toch nu al gehoor aan gegeven.

Alle bewoners van de Nieuwe Ontginning een stemformulier ontvangen, waarin 4 suggesties voor speelaanleidingen stonden. Iedereen mocht zijn of haar voorkeur voor 2 speelaanleidingen aangeven.

Deze stemronde heeft ertoe geleid dat er in januari 2020 een netschommel en een wipwap geplaatst zullen worden op het veld aan De Buitendreef (zie het kaartje hieronder). Mogelijk wordt deze speelplek in een later stadium verplaatst naar een ander gedeelte in de wijk nadat de definitieve inrichting bekend is.

De voorbereidingen voor deze speelplek zijn intussen in volle gang en de bewoners kijken ook vol verwachting uit naar de nieuwe speelplek.

 

UPDATE: Speeltoestellen geplaatst

Inmiddels zijn de twee beloofde speeltoestellen geplaatst: de nestschommel en de wipwap.