Wijkwandeling door Veghel Zuid

Gepubliceerd op 20 februari 2022 om 11:07

Zaterdagmiddag 19 februari startte een delegatie van de kandidaten van een lokale politieke partij met een wijkwandeling met als achterliggende doel om de wijk Veghel-Zuid en zijn bewoners beter te leren kennen. 

 

Het startpunt was de Selimiye Moskee waar we uitleg en een rondleiding en koffie kregen van de enthousiaste mensen daar, waaronder Halil Acar, tot voor kort lid van Wijkraad Veghel Zuid.

Daarna door naar de moestuin bij de Evertsenstraat, weg naar begraafplaats Zuidergaard waar Kees Zwinkels over het ecologisch gebeuren daar vertelde. Mooi om te horen hoe in enkele jaren daarin een positieve vooruitgang is te constateren. Via Jan Pzn Coenstraat naar de sociale huurwoningen waar Kees (van de moestuin) zelf ook woont. Hij vertelde over het mooi ontwikkeld plan van de inrichting aldaar met speeltoestellen en aanplant. Wellicht in het voorjaar het initiatief van de wijkraad en de gemeente om omwonenden te mobiliseren om de aanplant rondom bij te gaan houden. Enkele bewoners hebben daar al het goede voorbeeld in gegeven. 

Dan door naar de Vijfmaster en naar ons Dierenpark Veghel-Zuid. Jolanda Burger, de beheerder, ontving ons met koffie. Daar vertelden we over de mooie verbinding van Dierenpark met de Vijfmaster, middels kinderen die daar komen helpen bij de werkzaamheden. Ook verteld dat a.s. maandag een nieuwe ezelin ons park komt versterken. Deze ezel is gesponsord door de Wijkraad Veghel-Zuid die daarmee haar verbondenheid met het dierenpark aantoont: een mooie geste.

Toen terug via de Piet Heinstraat, even nog de mooie gerealiseerde extra parkeerplaatsen aangestipt, naar de plaats waar we bezig zijn een zogenaamde 'Ontmoetingsplek voor jong en oud' te realiseren. Een mooie verbinding tussen de wijken Veghel-Zuid, De Scheifelaar en Veghels Buiten.

 

Ja, allemaal mooie voorbeelden van het verbeteren en stimuleren van de leefbaarheid in onze wijk Veghel-Zuid. Veel activiteiten lopen
nog en het stimuleert om daar met anderen over te praten en je enthousiasme daarvoor te delen. En je ziet weer: Door je in de wijk te bewegen, kom je mensen tegen waarmee je in gesprek gaat. Je hoort dan weer zaken waar je iets mee kan. Je kunt de bewoners dus aanhoren, helpen of op weg zetten. Mensen voelen zich gehoord en er is wat reuring in de wijk. Het was voor alle betrokkenen een leuke middag, die ook zeker weer wat oplevert!