Herontwikkeling voormalige sportschool

Gepubliceerd op 18 juli 2021 om 15:57

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met het bepaalde in artikel 22.1 van de regels van het bestemmingsplan Veghel Zuid maken burgemeester en wethouders bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van art. 3.6, eerste lid, sub a van de Wro het vigerende bestemmingsplan Veghel Zuid te wijzigen voor maximaal 15 woningen aan de Dr. Abraham Kuyperlaan 36.

Initiatiefnemer is voornemens om de locatie van het voormalige sportschool te herontwikkelen tot woningbouw. De bestaande bebouwing is inmiddels gesloopt en daarvoor in de plaats zullen 15 rijtwoningen worden gerealiseerd. Zie hieronder het document van gemeente Meierijstad