Wekelijkse wijkontmoeting Veghel Zuid

Gepubliceerd op 16 mei 2024 om 22:19

Wijkontmoeting in wijkgebouw ’t Zoeklicht in Veghel Zuid gaat van start

Op dinsdagmiddag 21 mei 2024 start de eerste wijkontmoeting in wijkgebouw ’t Zoeklicht aan de Witte de Withstraat 24B in de wijk Veghel Zuid. Wijkbewoners zijn elke dinsdagmiddag tussen 14:30 en 17:00 uur van harte welkom voor een kopje koffie, een gezellig praatje met buurtbewoners of voor een vraag aan leden van het actieteam Veghel Zuid, bestaande uit medewerkers van Area, gemeente, ONS Welzijn, wijkraad én wijkbewoners.

Waarom een wijkontmoeting?

Met de wijkontmoeting wil het actieteam Veghel Zuid onderlinge contacten tussen en met inwoners aanmoedigen en in gesprek gaan over wat er leeft in de wijk. De wijkontmoeting is ook een laagdrempelige manier voor bewoners om in contact te komen met Area, gemeente en ONS Welzijn voor uiteenlopende vragen. Wil je bijvoorbeeld een actie starten om je straat op te fleuren maar weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Loop dan binnen tijdens de wijkontmoeting en het actieteam helpt je verder. Maak jij je zorgen om je buurman? Ook dan kan het actieteam je helpen. Vind je het leuk om andere buurtbewoners te ontmoeten? Natuurlijk ben je dan ook van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie elkaar beter te leren kennen.

Een initiatief van het actieteam Veghel Zuid

Wekelijkse wijkontmoeting is een initiatief van het actieteam Veghel Zuid. Het actieteam is in 2020 opgericht. Dit actieteam bestaat uit wijkbewoners, wijkraad, een vertegenwoordiging van de gemeente, Area en ONS Welzijn. Eén keer per maand komen de leden van het actieteam bij elkaar om met elkaar te bespreken wat er leeft in de wijk en welke acties nodig zijn om de leefbaarheid te vergroten. Zo heeft het actieteam in de afgelopen jaren verschillende acties opgezet om de betrokkenheid van bewoners bij hun eigen buurt te vergroten, zoals de buurtontmoeting aan de Jan van Galenstraat en Groen van Prinstererlaan, diverse acties rondom winkelcentrum de Boekt om afvaldumpingen te verminderen, aanleg van extra parkeerplaatsen aan de Jan van Amstelstraat enz. Met het opstarten van wekelijkse wijkontmoeting wil het actieteam nog een stap verder gaan in het vergroten van verbondenheid met en tussen inwoners.

Wijkontmoeting maakt deel uit van de wijkaanpak

De wijkontmoeting maakt deel uit van de brede wijkaanpak die momenteel in Veghel Zuid loopt. Startpunt van de wijkaanpak was de Leefbaarheidsmonitor die in 2019 is afgenomen in heel Meierijstad. Op basis van de uitkomsten van de monitor is in samenwerking met de woningcorporatie Area, de welzijnsinstelling ONS Welzijn en wijkraad Zuidelijk Veghel voor de wijk Veghel Zuid een gezamenlijk plan voor leefbaarheid uitgewerkt. De wijkaanpak loopt in ieder geval tot en met 2025.

Elke dinsdagmiddag van 14:30 tot 17:00 uur is iedereen van harte welkom bij wijkgebouw t Zoeklicht!

 

Lees hieronder de flyer (2 pagina's)