Afvaldumpplek De Boekt is dé ergernis van Veghel

Gepubliceerd op 11 oktober 2023 om 20:48

Afgelopen dinsdag 10 oktober 2023 publiceerde het Brabants Dagblad onderstaand artikel. Hierin wordt exact beschreven wat er bij Winkelcentrum De Boekt aan de hand is met de afvaldumpingen. Dit (premium) artikel is ook hier op hun website te vinden.

Dit probleem bestaat al enkele jaren en is voortdurend een doorn in het oog van onze wijkraad Zuidelijk Veghel. Al ruim een jaar zijn we in goed overleg met de gemeente (o.a. wethouder Jan Goijaarts) om deze situatie te gaan verbeteren, waarbij intussen diverse maatregelen zijn besproken en getroffen, zonder dat dit heeft geleid tot het gewenste doel namelijk beëindiging van de afvaldumpingen ter plaatse. Met name het niet mogen plaatsen van camera’s en op grond van deze beelden handhaven is voor ons ronduit teleurstellend.

Het lijkt een gebed zonder einde!

Met de thans gekozen maatregel om de kledingcontainers te verwijderen zijn we het volledig eens. Niettemin hebben we gerede twijfel of dit wél zal leiden tot beëindiging van de afvaldumping. We houden de gevolgen van deze maatregel de komende tijd scherp in de gaten en blijven hierover in overleg met de gemeente.