Oproep nieuwe leden actieteam Leefbaarheid Veghel-Zuid

Gepubliceerd op 29 augustus 2023 om 12:00

Sluit aan bij het actieteam voor het verbeteren van leefbaarheid in Veghel Zuid!

Vind je een fijne en schone leefomgeving belangrijk? Word je blij van contacten in de buurt? Vind je het leuk om samen acties te bedenken en uit te voeren? 

Kortom, wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in Veghel Zuid? Meld je aan voor deelname in het actieteam voor Veghel Zuid. Stuur een e-mail naar Buurtadviseur Nadina Hamzic: nhamzic@meierijstad.nl

 

Actieteam

In het actieteam werken bewoners, wijkraad, Area Wonen, Ons Welzijn en gemeente samen aan het verbeteren van leefbaarheid in Veghel Zuid. Het afgelopen twee jaar hebben de leden van het actieteam verschillende acties opgezet die bijdragen aan een prettige, schone en veilige leefomgeving.

Zo zijn er buurtgesprekken gevoerd bij de Jan van Galenstraat en Groen van Prinstererlaan. Ook is er in juni een gezellige kindermiddag georganiseerd. Met bewoners is tijdens ‘Kijk in mijn wijk’ het onderhoud van de openbare ruimte besproken en zijn meldingen uitgezet bij de gemeente. Er is aandacht geweest voor het bijplaatsen van afval bij de containers bij winkelcentrum de Boekt. Op deze locatie is het plantsoen opgeknapt. Er is een extra lamp geplaatst. En de BOA’s hebben controles uitgevoerd. Door deze acties zijn mooie verbindingen ontstaan tussen bewoners in de wijk en het actieteam die bijdragen aan een structurele samenwerking een gevoel van trots.

Neem snel contact op als je interesse hebt! Wij kijken er naar uit om je snel te ontmoeten!