Bouwverkeer tussen Scheifelaar I en II dicht

Gepubliceerd op 11 november 2011 om 15:57

Gemeente neemt advies wijkraad over

Het collega van B&W van de gemeente Veghel heeft beslist dat het bouwverkeer van de nieuwe wijk Scheifelaar 2 wordt afgewikkeld via de Erpseweg en niet via De Scheifelaar en en Veghel-Zuid. Dit op advies van Wijkraad Veghel-Zuid.

Ook het advies van de wijkraad om de Scheifellaar via een nieuwe ontsluitingsweg en twee aansluitingen op Veghel-Zuid te ontsluiten is opgevolgd. Samen met verkeersremmende maatregelen op de De Ruijterstraat en de Evertsenstraat moet dit grote toename van het verkeer in Veghel-Zuid voorkomen.